• Installation

  Quick and Easy Installation

  สามารถประกอบได้ด้วยเพียงผู้เดียว และใช้เวลา 15 นาทีเท่านั้น
  สามารถประกอบแบ่งช่องได้, ซึ่งไม่กระทบต่อการเข้าออกประจำ

 • The Seal

  Exchangeable Seal

  แผ่นกั้นน้ำ - ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ชนิดมีความทนแรงดันสูง, น้ำหนักเบา, ง่ายต่อการประกอบ และเก็บรักษา

 • Design

  Innovative Design

  ตัวล็อคอัลลอยเป็นชนิดออกแบบพิเศษ ทนทานต่อแรงดันน้ำสูงและถูกแรงกระแทก (เพิ่มปัจจัยด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

 • Flexibility

  Height at Your Preference

  แบบชั้นล็อคอัลลอยหลายส่วน - สามารถปรับความสูงตามระดับปริมาณน้ำได้ โดยไม่จำเป็นประกอบแผ่นกั้นน้ำให้เต็มทั้งหมด

 • Toughness

  Tough from Ground Up

  รางพื้น – ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ชนิด 304 แบบลักษณะ U เพื่อป้องกันซึมรั่วจากใต้แผ่นกั้นน้ำ เมื่อแรงดังน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Guarantee

  Trust Us

  ได้รับการรับรองสินค้าลิขสิทธิ์จากประเทศไต้หวัน และได้รับรองผลการทดสอบป้องกันน้ำได้ 99.99% จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย